Open Huis

Elk jaar hebben we een Open Huis. Daar ontmoeten we je graag. Onze leerlingen laten je het gebouw zien en je kunt proeflessen volgen. Natuurlijk mag je de docenten alles vragen. Ook kennismaken met het Alfrink College? Mis het niet. Het Open Huis is op zaterdag 1 februari 2020. We starten om 09.30 uur met een aantal lesjes. Die zijn alleen bedoeld voor jou. Voor ouders is er tegelijkertijd een ander programma. Vanaf 11.00 uur kun je dan samen met je ouders het gebouw verkennen. Het Open Huis duurt tot 13.00 uur.

infoavond voor ouders

Donderdag 30 januari 2020 vanaf 19.30 uur houden we een infoavond voor ouders. We starten in de aula met een presentatie over het Alfrink. Daarna is er een informatiemarkt waar vakken, afdelingen en projecten zich presenteren en waar je ouders vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld onze begeleiding, de MacBook, het mentoraat of de buitenschoolse activiteiten.

Infoavond tweetalig onderwijs

Lijkt tweetalig onderwijs je wel wat? Kom dan naar de speciale infoavond op maandag 10 februari 2020. We starten om 19.30 uur. Deze avond is bedoeld voor leerlingen en ouders die belangstelling hebben voor tweetalig vwo of tweetalig havo/vwo.
Voor leerlingen is er na de gezamenlijke inleiding een apart programma.

Alfrink Experience: mis het niet

Met je hele klas op bezoek bij het Alfrink College, gewoon tijdens een lesdag. Dat kan als je in groep 8 zit. We noemen dit de Alfrink in Bedrijf. Zo krijg je echt een goed beeld van onze school! Je juf of meester kan jullie klas hiervoor aanmelden
Doet jouw basisschool niet mee? Je kunt ook met je ouders op bezoek komen. Kom dan naar onze Alfrink Experience op woensdagmiddag 11 december 2019, 8 januari 2020,
15 januari 2020, 5 februari 2020, 12 februari 2020 of 19 februari 2020.

Op tijd inschrijven


Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 19 maart 2020 sluit de inschrijvingstermijn. Wil je naar het Alfrink College (en dat wil je!), zorg er dan voor dat je op tijd ingeschreven bent.
Let op: De intake voor de sportklassen en de tweetalige klassen is op woensdag 11 maart. Om hier aan mee te kunnen doen moet je inschrijving binnen zijn op vrijdag 6 maart.

Je ouders kunnen je inschrijven. Meer info voor ouders vind je hier.

Data op een rij

Open Huis:

zaterdag 1 februari 2020
09.30 tot 13.00 uur

Infoavond voor ouders:

Donderdag 30 januari 2020
Start 19.30 uur

Infoavond tweetalig onderwijs:

Maandag 10 februari 2020
Start 19.30 uur