Op school heb je het meest te maken met je mentor en de andere docenten. Maar er werken nog meer mensen op school.

Personeel

Onze conciërges zorgen voor een mooie, veilige school. Onderwijs- en lesassistenten helpen in de lessen. Roostermakers zorgen ervoor dat de lessen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. En zo zijn er nog meer helpers achter de schermen, zoals afdelingsassistenten en de schooladministratie. Jaarcoördinatoren en afdelingsleiders zorgen dat alles zo goed mogelijk is georganiseerd. Zo kunnen de docenten zich concentreren op het onderwijs. Want ons doel is dat jij zo goed mogelijk kunt leren.

Stichting

De leiding van de school ligt bij de rector. De rector is tegelijk ook bestuurder van de Kardinaal Alfrink Stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de school.

Dagelijkse leiding

De school wordt in de dagelijkse praktijk geleid door het managementteam (MT). In dit team zitten drie leden van de kerndirectie, de toezichthouder kwaliteitszorg / secretaris eindexamen en de vier afdelingsleiders.

Kerndirectie

mw. drs. G.P. Assenberg: rector
dhr. W.A.P. Deerenberg: conrector onderwijszaken, plaatsvervangend rector
dhr. W.J. Grootveld: conrector financiën en organisatie
dhr. drs J.J. Oudenaarden: kwaliteitszorg, secretaris eindexamen

Afdelingsdirectie

mw. drs. S.W.C. Dekker: onderbouw
dhr. drs. S.F. Koelewijn: havo
mw. M.N.P. Devilee: vwo
dhr. drs. M.A. de Haas: tweetalig vwo

     

Contact mentor of jaarcoördinator

Wil jij of willen je ouders contact opnemen met je mentor of jaarcoördinator? Log dan in op de portal.