Maatschappelijke Stage

Doe iets voor een ander!

MaS op het Alfrink
School zijn we samen, maar ook een stad, land of wereld zijn we samen! Bij de maatschappelijke stage doet de leerling vrijwillig iets voor een ander. Dat is goed voor de ander en tegelijkertijd is het leuk en leerzaam. Voor de maatschappelijke stage gaan leerlingen zelf vrijwilligerswerk doen.
Een maatschappelijke stage is leuk, leerzaam, nuttig, uitdagend en gezellig. De leerling levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en steekt daar zelf veel van op. De leerling leert veel nieuwe mensen kennen, de wereld wordt groter en de leerling ontdekt waar hij/zij goed in is. Het Alfrink gaat hen daarmee op weg helpen.

In klas 3H en klas 4V doorloopt elke Alfrink leerling zijn eigen individuele maatschappelijke stage als vrijwilliger buiten schooltijd. Aan het begin van het schooljaar wordt hierover voorlichting gegeven. In dit stukje staat meer informatie over hoe wij op het Alfrink de MaS gaan doen. Het leuke is dat leerlingen vrij zijn om iets te doen wat zij graag willen!

Voor vragen, loop eens bij ons langs (kamer 163A). Natuurlijk kun je ons ook via de email bereiken: mas@alfrink.nl. Let op: graag voor alle MaS-zaken dit mailadres gebruiken.

Hoe gaat het zijn werk?
Mevrouw de Heij of dhr. B.J. van der Ploeg komen in de klas voorlichting geven over de MaS. Dat is het officiële startsein voor de maatschappelijke stage.
Daarna zoeken de leerlingen in principe zelf een stageplek. Hiervoor moet het eigen netwerk (de mensen om je heen) benut worden. Leerlingen kunnen ook gebruik maken van de contacten die wij al hebben gelegd. Ook veel taken binnen school mogen als MaS gedaan worden.
Zodra er een leuke en geschikte plek is gevonden, zorgen de leerlingen dat deze gegevens bij ons terecht komen. Ze vullen daarvoor het formulier op deze pagina in. De mentor controleert of de stage goed verloopt.

Uiteindelijk vullen de leerling en de stagebegeleider een evaluatie formulier in. Wanneer dit formulier is ingeleverd bij de mentor is de stage volledig afgerond.
Misschien is het nog onduidelijk waar een individuele stage nou precies aan moet voldoen. Belangrijk is dat een leerling zich vrijwillig inzet voor de maatschappij, dus in principe is elk vrijwilligerswerk OK. Om voorbeelden te zien van wat wel geschikt is en wat niet, kijkt u bij Criteria.

Afspraken
Uitgangspunt is dat elke leerling in zijn of haar schoolcarrière 30 uur maatschappelijke stage loopt. Doubleurs die in het vorige leerjaar een succesvolle maatschappelijke stage hebben gedaan, hoeven indien zij de juiste papieren kunnen overhandigen, niet opnieuw stage te lopen.

De maatschappelijke stage dient in het daarvoor afgesproken leerjaar, 3H of 4V, gelopen te worden. Het is in principe niet mogelijk activiteiten met terugwerkende kracht als maatschappelijke stage te administreren.

Overstappers van 3V naar 4H moeten hun stage inhalen. Zij moeten daarover met de stagecoördinatoren afspraken maken en doen bij uitzondering hun stage in 4H. Leerlingen die van een andere school komen, overleggen met de stagecoördinatoren of zij al aan de eisen voldoen.

Alles nalezen?
Wilt u eens nalezen wat de stagecoördinatoren verteld hebben tijdens de voorlichting in de mentorgroep?  Hier (471,4 KB) staan de belangrijkste zaken beschreven. Heeft u misschien vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. A de Heij of dhr. B.J. van der Ploeg. (graag altijd via mas@alfrink.nl).


 

Aanmelden/Inschrijven Stage?

Via onderstaande link kun je je stage bij ons en je mentor aanmelden. Je dient daarvoor in te loggen met je leerlingnummer en je gebruikelijke wachtwoord. Zodra je bent ingelogd zie je je naam en enkele gegevens staan. Links kun je dan op het potloodje drukken: "Invoer Bewerken" om je gegevens verder in te vullen. Vanaf dat moment verloopt alle communicatie via de email. Tip: Bewaar deze emails goed!

Inschrijven Stageplek