Inloggen portaal

Inloggen op het portaal zal gefaseerd worden ingevoerd.
Leerlingen zullen via Magister worden geïnformeerd.
Ouders zullen hierover een brief ontvangen.