Alfrink college

Ouders

Begeleiding aan leerlingen

Elke klas heeft een eigen mentor. Deze docent is de belangrijkste contactpersoon voor uw kind. U leest er hier meer over. Daarnaast heeft elke eerste klas een eigen leerlingmentor. Dit is een leerling uit de vierde klas die de mentor helpt. De leerlingmentor kan leerlingen tips geven en vragen beantwoorden over de school. Een tutor kan jongere leerlingen helpen met vragen over huiswerk. Vierdejaars kunnen niet zomaar leerlingmentor of tutor worden. We selecteren zorgvuldig. Ook volgen de vierdejaars die leerlingmentor of tutor willen worden eerst een speciale cursus.
 

Huiswerkbegeleiding

Niet elke leerling lukt het om thuis huiswerk te maken. Soms vinden ze er de rust niet voor. Of ze vinden het lastig om te plannen. Het komt ook voor dat leerlingen moeite hebben met een bepaald vak. In overleg met ouders en mentor kunnen leerlingen uit de eerste en tweede klas op school hun huiswerk maken. Dat geeft een steuntje in de rug.

Maatwerk

Onze huiswerkbegeleiding is maatwerk. In overleg met u bekijkt de mentor wat uw zoon of dochter nodig heeft. Uw kind kan na afloop van het eigen lesrooster terecht bij onze huiswerkklas. Dit helpt om echt de overstap te maken van basis- naar voortgezet onderwijs. We bieden elke schooldag huiswerkbegeleiding aan tijdens het zevende, achtste en negende lesuur. Er is altijd een tutor aanwezig bij de huiswerkbegeleiding. Hij of zij kan vakinhoudelijke vragen goed beantwoorden. Leerlingen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid hebben vaak baat bij extra uitdaging en ondersteuning. We hebben hoogbegaafdheidscoaches die leerlingen begeleiden hierin.

“Als een leerling niet lekker in zijn vel zit, kan de mentor hem of haar verwijzen naar een counselor. Dit is een docent die zich gespecialiseerd heeft in het ondersteunen van leerlingen met persoonlijke problemen. Soms is professionelere hulp nodig. De leerling kan dan terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster. Ook ouders kunnen met haar
een afspraak maken. Ook hebben we begeleiding op het gebied van
sociale vaardigheden, faalangst en hoogbegaafdheid.” 

Corine Lutteken, counselor en docente Frans