Het beste halen uit elke leerling: dat doen we op het Alfrink College. We helpen leerlingen met de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dat doen we onder meer door goede huiswerkbegeleiding te geven.
 

Steuntje in de rug voor eerste- en tweedeklassers

Niet elke leerling lukt het om thuis huiswerk te maken. Soms vinden ze er de rust niet voor. Of ze vinden het lastig om te plannen. Het komt ook voor dat leerlingen moeite hebben met een bepaald vak. In overleg met ouders en mentor kunnen leerlingen uit de eerste en tweede klas op school hun huiswerk maken. Dat geeft een steuntje in de rug.

Maatwerk

Onze huiswerkbegeleiding is maatwerk. In overleg met u bekijkt de mentor wat uw zoon of dochter nodig heeft. Uw kind kan na afloop van het eigen lesrooster terecht bij onze huiswerkklas. Dit helpt om echt de overstap te maken van basis- naar voortgezet onderwijs. We bieden elke schooldag huiswerkbegeleiding aan tijdens het zevende, achtste en negende lesuur. Er is altijd een tutor aanwezig bij de huiswerkbegeleiding. Hij of zij kan vakinhoudelijke vragen goed beantwoorden.

Betaalde hulp van Lyceo

Onze eigen huiswerkbegeleiding voor eerste- en tweedeklassers is gratis. Op het Alfrink College is het ook mogelijk uw zoon of dochter te laten begeleiden door Lyceo. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Onder toezicht van Lyceo-medewerkers kan uw zoon of dochter op school huiswerk maken. De medewerkers van Lyceo kunnen ook uitleg geven. De begeleiding door Lyceo is mogelijk voor alle leerlingen, van de eerste tot en met de zesde klas. Hier vindt u meer info.