Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Het Alfrink College wil tieners het beste onderwijs bieden en een fijne omgeving. Als ouder kent u uw zoon of dochter het beste. Daarom zetten we ons in voor goede communicatie tussen ouders en school.
 

Zit uw kind in groep 7 of 8 en overweegt u om uw kind aan te melden? Lees hier verder     

Informatieavonden

We starten het schooljaar goed met informatieavonden voor alle ouders. Later in het schooljaar zijn er verschillende voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden zoomen we in op een specifiek thema. Bijvoorbeeld over de overgang naar havo óf vwo na het tweede jaar (de determinatie), of over het kiezen van een profiel (derde klas havo en vierde klas vwo).

 

Thema-avonden voor ouders

De oudervereniging organiseert regelmatig thema-avonden voor ouders. Dan wordt ingegaan op onderwerpen die raken aan de ontwikkeling van tieners. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele vorming van tieners, de ontwikkeling van het puberbrein, controleren of coachen.

 

Data 2018-2019

  • Donderdag 11 november, thema-avond school klas 1 studievaardigheden / leren laten leren (ODE)
  • Maandag 3 december, 10-minutengesprekken
  • Maandag 14 januari, PWS-avond havo, vwo en vwo tweetalig (profielwerkstuk)
  • Dinsdag 15 januari, PWS-avond havo, 6-vwo en 6-vwo tweetalig (profielwerkstuk)
  • Dinsdag 19 februari, profielavond 3-vwo en 3-vwo tweetalig
  • Woensdag 20 februari, profielavond 3-havo
  • Maandag 11 maart, 10-minutengesprekken
  • Woensdag 13 maart, 10-minutengesprekken
  • Maandag 15 juli, informatieavond ouders klas 1 Exchange (HAS)