Informatieavonden

We starten het schooljaar met informatieavonden voor alle ouders. Later in het schooljaar zijn er verschillende voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden zoomen we in op een specifiek thema. Bijvoorbeeld over de overgang naar havo óf vwo na het tweede jaar (de determinatie) of over het kiezen van een profiel (derde klas havo en vierde klas vwo).

Thema-avonden voor ouders

De oudervereniging organiseert regelmatig thema-avonden voor ouders. Dan wordt ingegaan op onderwerpen die raken aan de ontwikkeling van tieners. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele vorming van tieners, de ontwikkeling van het puberbrein, controleren of coachen.

Mentor

Op school is de mentor van uw kind de belangrijkste contactpersoon. Hij of zij zal u ook regelmatig informatie geven vanuit de school. Heeft uw zoon of dochter iets meegemaakt dat veel indruk maakte? Of is er iets anders met uw kind? We vinden het fijn als u de mentor actief op de hoogte brengt. Hoe beter we weten wat er speelt, hoe beter we goed onderwijs kunnen bieden. De mentor en het team zetten zich hiervoor in.

Wilt u een gesprek met de mentor van uw kind? Neem gerust contact op. In het portaal (het besloten deel van deze website) vindt u de lijst met contactgegevens van de verschillende mentoren.

Contact

Wilt u iets bespreken met de mentor of jaarcoördinator van uw zoon of dochter? Log dan in op het portaal (het besloten deel van deze website). Ook is het mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de jaarcoördinatoren en afdelingsleiders:

Jaarcoördinatoren

Eerste jaar (t)havo/vwo
dhr. J.P. Hendricks, MSc, hen@alfrink.nl

Tweede jaar (t)havo/vwo
mw. J.C. Groothuizen, MA,  gro@alfrink.nl

Havo (derde en vierde jaar)
dhr. J.J. den Heijer, MEd,  hei@alfrink.nl;

Havo (vijfde jaar)
mw. Drs. C.W. Lutteken, ltt@alfrink.nl

Vwo (derde en vierde jaar)
dhr. R.H.T. Pijper, MA, ppr@alfrink.nl

Vwo (vijfde en zesde jaar)
mw. J.J. Semplonius, MA,  sem@alfrink.nl

Tweetalig vwo (eerste tot en met derde jaar)
dhr. J.C. van Es, MA,  esj@alfrink.nl

Tweetalig vwo (vierde tot en met zesde jaar)
mw. Drs. A.M. van het Erve, erv@alfrink.nl

Afdelingsleiders

Eerste en tweede jaar brugperiode (t)havo/vwo
mw. drs. S.W.C. Dekker, dek@alfrink.nl
 
Havo (derde jaar en hoger)
dhr. drs. S.F. Koelewijn, klw@alfrink.nl

Vwo (derde jaar en hoger)
mw. M.N.P. Devilee, dev@alfrink.nl

Tweetalig vwo (eerste jaar en hoger)
dhr. drs. M.A. de Haas, has@alfrink.nl