Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Het Alfrink College wil tieners het beste onderwijs bieden en een fijne omgeving. Als ouder kent u uw zoon of dochter het beste. Daarom zetten we ons in voor goede communicatie tussen ouders en school.
 

Zit uw kind in groep 7 of 8 en overweegt u om uw kind aan te melden? Lees hier verder    

Informatieavonden

We starten het schooljaar goed met informatieavonden voor alle ouders. Later in het schooljaar zijn er verschillende voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden zoomen we in op een specifiek thema. Bijvoorbeeld over de overgang naar havo óf vwo na het tweede jaar (de determinatie), of over het kiezen van een profiel (derde klas havo en vierde klas vwo).

 

Thema-avonden voor ouders

De oudervereniging organiseert regelmatig thema-avonden voor ouders. Dan wordt ingegaan op onderwerpen die raken aan de ontwikkeling van tieners. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele vorming van tieners, de ontwikkeling van het puberbrein, controleren of coachen.