Alfrink college

Ouders

Oudervereniging en klankbordgroep

Oudervereniging

We zijn blij met onze actieve oudervereniging. De vereniging betekent veel voor het Alfrink College. Zit uw kind op het Alfrink College, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging.

De oudervereniging helpt bij activiteiten op school en maakt de AC-tueel (oudercontactblad). Ook organiseert de vereniging thema-avonden. Als een docent bijvoorbeeld langdurig ziek is, laat de oudervereniging weten dat we aan hem of haar denken. De vereniging heeft een sociaal fonds. Daarop kunnen ouders (via de directie) een beroep kunnen doen als ze de speciale schoolactiviteiten niet kunt betalen.

De oudervereniging wordt geleid door een bestuur. Dat bestuur legt verantwoording af op de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering). Elke ouder kan deze vergadering bijwonen. Ook maakt het bestuur een jaarverslag.

De bijdrage voor de oudervereniging is € 17,- voor het eerste kind. Hebt u meer dan één kind bij ons op school? Voor een tweede (en volgend) kind is de contributie € 10,- per kind.

Wilt u meer weten over de oudervereniging of uw hulp aanbieden? Neem gerust contact op.

Klankbordgroep

Het Alfrink College heeft klankbordgroepen voor ouders en leerlingen. Ouders geven feedback op ons onderwijs en denken mee over toekomstplannen. Daar zijn we blij mee, want met elkaar maken we ons onderwijs nog beter. De klankbordgroep van ouders komt drie keer per jaar in de avond bij elkaar.

Op het Alfrink hebben we ook een MedezeggenschapsRaad (MR) waarin personeelsleden, leerlingen en ouders zitting hebben