We zijn blij met onze actieve oudervereniging. De vereniging betekent veel voor het Alfrink College. Zit uw kind op het Alfrink College, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging.
 

Dit doet de oudervereniging

De oudervereniging helpt onder meer bij activiteiten op school en maakt de AC-tueel (oudercontactblad). Ook organiseert de vereniging thema-avonden. Als een docent bijvoorbeeld langdurig ziek is, laat de oudervereniging weten dat we aan hem of haar denken. De vereniging heeft een sociaal fonds. Daarop kunnen ouders (via de directie) een beroep kunnen doen als ze de speciale schoolactiviteiten niet kunt betalen.

Bestuur

De oudervereniging wordt geleid door een bestuur. Dat bestuur legt verantwoording af op de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering). Elke ouder kan deze vergadering bijwonen. Ook maakt het bestuur een jaarverslag.

 

Contributie

De bijdrage voor de oudervereniging is € 17,- voor het eerste kind. Hebt u meer dan één kind bij ons op school? Voor een tweede (en volgend) kind is de contributie € 10,- per kind.

Contact

Wilt u meer weten over de oudervereniging, of uw hulp aanbieden? Neem gerust contact op.