Het Alfrink is een UNESCO-school sinds augustus 2020.
UNESCO is een wereldwijde organisatie die staat voor goed onderwijs en solidariteit om vrede te bevorderen.

Unesco

De vier thema’s van UNESCO

UNESCO werkt met vier thema’s: duurzame ontwikkeling, vrede en mensenrechten, burgerschap en intercultureel leren.
Leerlingen zijn bezig met deze thema’s tijdens projecten, uitwisselingen en activiteiten.

Identiteit

Het Alfrink college is een open katholieke school. Vanuit deze identiteit hechten we veel waarde aan verbinding. Verbinding tussen iedereen op school onderling, maar ook met de omgeving. Ons doel is dat leerlingen van het Alfrink verder leren kijken dan de schoolmuren, dat ze duurzaam leren omgaan met de omgeving en ervaren wat (internationale) verbondenheid inhoudt.


Internationalisering

We kennen een lange traditie van internationale contacten, die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Zo hebben we een uitwisselingsprogramma met scholen uit onder andere Duitsland, China en India en ontmoeten onze bovenbouwleerlingen leeftijdsgenoten uit diverse landen met onze reisprogramma’s.


Leerlingenwerkgroep UNESCO

Ook hebben we een leerlingenwerkgroep die het voortouw neemt met initiatieven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.