Alfrink college

Ons onderwijs

Unesco

Uneso-school

Het Alfrink is een Unesco-school. Unesco is de onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties (VN). Het Unesco-gedachtengoed draagt bij aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld. Wij hechten waarde aan de verbinding met de omgeving. We leren je verder te kijken dan de schoolmuren. Je maakt kennis met de thema’s van Unesco tijdens projecten, uitwisselingen en activiteiten. Zo werk je met leerlingen uit verschillende klassen samen aan een duurzaam ontwikkelingsdoel, bijvoorbeeld schoon drinkwater voor iedereen. Ook hebben we een leerlingenwerkgroep die het voortouw neemt met initiatieven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.

Internationalisering

We kennen een lange traditie van internationale contacten. Zo hebben we een uitwisselingsprogramma met scholen uit onder andere Duitsland, China en India en ontmoeten onze bovenbouwleerlingen leeftijdsgenoten uit diverse landen met onze reisprogramma’s. Tijdens de projecten en excursies ontwikkel je allerlei vaardigheden waar je ook na je tijd op het Alfrink College nog veel aan hebt. Je leert creatief en kritisch denken en je leert omgaan met nieuwe situaties. Dat geeft je meer zelfvertrouwen.
 

“‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. Het Alfrink is een Unesco school en organiseert in elk leerjaar Unesco projecten. In deze projecten werken leerlingen samen aan projecten over thema’s zoals mensenrechten en duurzaamheid. Zo doen we in klas 1 een project over de duurzame ontwikkelingsdoelen waarbij de leerlingen een actieplan maken om iets te veranderen in hun eigen omgeving. In klas 2 ontwerpen leerlingen een duurzaam pretpark en in klas 3 doen leerlingen een project over mensenrechten en over oorlog en vrede. Zo werken we samen aan de missie van Unesco.” 

Marcel de Haas, afdelingsleider bovenbouw tto en co-voorzitter Unesco scholennetwerk