UNESCO-school

Het Alfrink is een Unesco-school. Unesco is de onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties (VN). Het Unesco-gedachtengoed draagt bij aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld. Wij hechten waarde aan de verbinding met de omgeving. We leren je verder te kijken dan de schoolmuren. Je maakt kennis met de thema’s van Unesco tijdens projecten, uitwisselingen en activiteiten. Zo werk je met leerlingen uit verschillende klassen samen aan een duurzaam ontwikkelingsdoel, bijvoorbeeld schoon drinkwater voor iedereen. Ook hebben we een leerlingenwerkgroep die het voortouw neemt met initiatieven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.

Internationalisering

We kennen een lange traditie van internationale contacten. Zo hebben we een uitwisselingsprogramma met scholen uit onder andere Duitsland, China en India en ontmoeten onze bovenbouwleerlingen leeftijdsgenoten uit diverse landen met onze reisprogramma’s. Tijdens de projecten en excursies ontwikkel je allerlei vaardigheden waar je ook na je tijd op het Alfrink College nog veel aan hebt. Je leert creatief en kritisch denken en je leert omgaan met nieuwe situaties. Dat geeft je meer zelfvertrouwen.