Uitleg over schoolkosten

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor leerlingen gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet door de overheid bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betalen ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
 

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

  • Algemene leerling bijdrage: hieruit bekostigen we allerlei extra’s die niet door de overheid vergoed worden. Kosten € 90,-
  • Oudervereniging: elke ouder met een kind op het Alfrink College is lid van de oudervereniging. Deze organiseert thema-avonden, geeft leerlingen een cadeau bij de diploma-uitreiking enzovoort. Kosten € 17,-.
  • Overige kosten: kosten voor excursies, projecten en reizen. Deze kosten zijn variabel per leerjaar. Een overzicht is te vinden in onze schoolgids.
  • Speciale opleidingen: kosten voor tweetalig onderwijs bedragen € 390,- in de onderbouw en € 445,- in de bovenbouw. Deelname aan de sportklas kost € 125,- per jaar. Daarnaast zijn er examenkosten voor het IB examen, Cambridge examens, het Delf examen en het Goethe examen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt jaarlijks in met de hoogte van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen voor wie geen bijdrage is betaald, kunnen echter soms niet deelnemen aan de extra activiteiten. De school kent echter wel regelingen voor gespreide betaling en reductieregelingen voor minder draagkrachtige ouders. Deze regeling vindt u hier.
Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Alfrink college via finance@alfrink.nl.