Alfrink college

Ouders

Financiƫn

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor leerlingen gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet door de overheid bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betalen ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
 

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

  • Algemene leerling bijdrage: hieruit bekostigen we allerlei extra’s die niet door de overheid vergoed worden. Kosten € 90,-.

  • Oudervereniging: elke ouder met een kind op het Alfrink College is lid van de oudervereniging. Deze organiseert thema-avonden, geeft leerlingen een cadeau bij de diploma-uitreiking enzovoort. Kosten € 17,-.

  • Overige kosten: kosten voor excursies, projecten en reizen. Deze kosten zijn variabel per leerjaar. Een overzicht is te vinden in onze schoolgids.

  • Speciale opleidingen: kosten voor tweetalig onderwijs bedragen € 390,- per jaar. Daarnaast zijn er examenkosten voor het IB examen, Cambridge examens, het Delf examen en het Goethe examen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt jaarlijks in met de hoogte van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is vrijwillig. De school kent regelingen voor gespreide betaling en reductieregelingen voor minder draagkrachtige ouders. Deze regeling vindt u hier.
Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Alfrink college via financieel@alfrink.nl.

Software met korting

Via school kunt u met korting software aanschaffen. Dat kan via Slim.nl. Al onze leerlingen en medewerkers kunnen hier gebruik van maken. Via deze site kunt u ook hardware bestellen.

Microsoft Office365

Onze school heeft via Slim.nl een overeenkomst met Microsoft afgesloten. Microsoft Office 365 wordt gratis verstrekt door Microsoft, mits de leerling verbonden is aan de leerinstelling. De licentie is persoonsgebonden en vervalt op het moment dat uw zoon/dochter van school gaat.
Informatie over deze installatie kan door uw zoon/dochter worden opgehaald bij helpdesk van de afdeling systeembeheer.
 
Bestellen via Slim.nl, hoe het werkt:

  • Ga naar Slim.nl

  • Kies inloggen via Kennisnet (via bovenstaande link is dit al voor u geregeld)

  • Kies de naam van de school ‘Alfrink College – Zoetermeer, Magister’, klik dan op ‘verder’

  • Log hier in met de inloggegevens van school (leerling gegevens Magister)

  • U komt automatisch terug bij Slim.nl en bent nu ingelogd