Op het Alfrink College geven we klassikaal les. Die manier van lesgeven lijkt op de basisschool. Je krijgt met de hele klas les van één docent. Het verschil met de basisschool: onze docenten zijn vakdocenten. Ze zijn gespecialiseerd in één of enkele vakken. Elk vak wordt dus door een andere docent gegeven.

Wisselen van lokaal

De docenten geven les in hun eigen lokaal. Op je rooster in zPortal zie je in welk lokaal je les hebt. Als de bel gaat, begint het volgende lesuur. Je loopt dan met je klas naar het volgende lokaal. Elke vrijdag kun je het rooster voor de week erna bekijken. Zijn er daarna nog wijzigingen (bijvoorbeeld omdat een docent ziek wordt), dan zie je dat op de roosterschermen in de school en op zPortal.

Onze lesuren

1e lesuur     08.15 – 09.05 uur
2e lesuur     09.05 – 09.55 uur
3e lesuur     09.55 – 10.45 uur
pauze          10.45 – 11.05 uur
4e lesuur     11.05 – 11.55 uur
5e lesuur     11.55 – 12.45 uur
pauze          12.45 – 13.15 uur
6e lesuur     13.15 – 14.05 uur
7e lesuur     14.05 – 14.55 uur
8e lesuur     14.55 – 15.45 uur
9e lesuur     15.45 – 16.35 uur

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag / Pasen

vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021