Alfrink college

Groep 8

Aanmelden


Wat goed dat je kiest voor het Alfrink College! We kijken uit naar je komst. Samen gaan we er een onvergetelijke tijd van maken op school. Voor je ouders hebben we hieronder op een rij gezet hoe aanmelden werkt.

Aanmeldingen binnen Zoetermeer 

Aanmelden voor een VO-school via zonaarhetvo.nl 

De afgelopen jaren hebben we met alle besturen van het voortgezet onderwijs (VO) in Zoetermeer de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs steeds meer in gezamenlijkheid opgepakt. De volgende stap is nu gezet door te gaan werken met een gedeelde aanmeldsystematiek, die borgt dat de VO-scholen nog meer kunnen investeren in onderwijskwaliteit en in diversiteit van het onderwijsaanbod. Alle basisschoolleerlingen die voor schooljaar 2024 - 2025 de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, kunnen zich aanmelden voor hun VO-school naar keuze. De vrije schoolkeuze blijft: leerlingen en hun ouders kiezen zelf hun voorkeursschool. Voor elke school en afdeling wordt vooraf afgesproken voor hoeveel klassen er ruimte is. Naar verwachting zal tenminste 93% van de leerlingen terecht kunnen op de school waar ze het liefst naar toe willen. Alleen als een school of afdeling echt te vol wordt, zal er geloot worden. Zo zorgen we er samen voor dat alle leerlingen zich in het voortgezet onderwijs van Zoetermeer optimaal kunnen ontwikkelen. 

Voor het aanmelden verwijzen we je graag door naar www.zonaarhetvo.nl, de gezamenlijke website van alle voortgezet onderwijs scholen (VO) in Zoetermeer. Alle groep 8 leerlingen kunnen zich aanmelden voor hun VO-school naar keuze door vanaf 15 maart en tot uiterlijk 31 maart 2024 het aanmeldformulier in te vullen op www.zonaarhetvo.nl.


Als op 31 maart alle leerlingen zich aangemeld hebben, gaan de VO-scholen kijken of alle aanmeldingen kloppen en hoeveel dit er zijn. Op www.zonaarhetvo.nl is te zien voor hoeveel brugklassen een VO-school plek heeft.
Naar verwachting zal tenminste 93% van de leerlingen terecht kunnen op de school waar ze het liefst naar toe willen. Heeft een school meer aanmeldingen dan plekken, dan wordt er eerlijk geloot door de notaris. Voor alle uitgelote leerlingen geldt dat we meteen kijken of er op een andere voorkeursschool plek is. Zo weten alle leerlingen op dezelfde dag waar ze geplaatst zijn.

Uiterste inschrijfdatum

De periode om uw kind aan te melden bij zonaarhetvo.nl loopt van 15 maart tot 31 maart 2024. Alle kinderen die zich die zich op tijd aangemeld hebben horen op 24 april 2024 op welke school zij geplaatst zijn. Na de plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier, waarbij u aangeeft welk soort onderwijs uw kind wil volgen op het Alfrink College. 

Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte (vanwege bijvoorbeeld een zwaardere vorm van ADHD)? Dan nodigen we u eerst uit voor een gesprek om helder te krijgen of onze school de nodige ondersteuning goed kan bieden. Daarna beslissen we over aanname.

Advies basisschool

In groep 8 krijgt uw kind een eindadvies van de basisschool. Daarin staat welk soort onderwijs past bij uw kind. Het advies staat in het ‘onderwijskundig rapport’. Leerlingen met havo- of vwo-advies komen in aanmerking voor toelating op het Alfrink College. 

Toelating tweetalig vwo of tweetalig havo/vwo

Heeft uw kind een vwo-advies, dan kunt u hem of haar inschrijven voor tweetalig vwo (tvwo). Heeft uw kind een havo- of havo/vwo-advies, dan kunt u hem of haar inschrijven voor tweetalig havo/vwo. Om toegelaten te worden, is geen toelatingstoets vereist. Wel wordt er gekeken of de resultaten van de toetsen die gemaakt zijn op de basisschool aansluiten bij het tweetalige onderwijs. Bij twijfel zouden wij contact op kunnen nemen om het nog eens over de keuze voor tto (tweetalig onderwijs) te hebben. In de praktijk komt dit echter weinig voor. De meeste leerlingen zijn erg geschikt, mede door hun interesse in internationalisering.
Uw kind hoeft op dit moment nog niet heel goed te zijn in Engels. Motivatie en aanleg vinden we belangrijker. Wij zien de aanmelding graag tegemoet!

Vragen? Laat het ons weten!

Heeft u vragen over de inschrijving? Neem gerust contact op.
Voor vragen over havo/vwo kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw havo/vwo, de heer J.P. Hendricks, hen@alfrink.nl.
Voor vragen over tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw tto, de heer J.L. van Es esj@alfrink.nl.