Wat goed dat je kiest voor het Alfrink College! We kijken uit naar je komst. Samen gaan we er een onvergetelijke tijd van maken op school. Voor je ouders hebben we hieronder op een rij gezet hoe aanmelden werkt.

 

Aanmelden: zo werkt het

  1. Neem het inschrijfformulier door met uw zoon of dochter. Bespreek samen voor welke klas u hem of haar aanmeldt. Bijvoorbeeld: havo/vwo, tweetalig havo/vwo of tweetalig vwo, wel/geen sportklas, enzovoorts. Vraag of er vriend(inn)en zijn bij wie uw kind in de klas wil komen. En misschien is er een kind bij wie uw zoon of dochter juist liever niet in de klas komt, om zo echt een nieuwe start te kunnen maken. Ook dat kunt u kwijt op het inschrijfformulier.

  2. Print het inschrijfformulier uit en vul het helemaal in.

  3. Voeg bij het inschrijfformulier ook een kopie van het paspoort of de ID-kaart van uw kind. Een GBA-formulier is ook prima (Gemeentelijk Basisadministratie persoonsgegevens, dit kunt u opvragen bij de gemeente).

  4. Woont u in Zoetermeer? Stuur ons dan ook de originele brief met de code voor het digitale onderwijskundig rapport (hierin staat het advies van de basisschool).

  5. Woont u buiten Zoetermeer? Stuur ons dan het originele onderwijskundig rapport van de basisschool.

  6. Breng het inschrijfformulier met de bijlagen bij ons langs of stuur het naar ons postadres

 

Geen loting, wel deadline

Fijn om te weten: er is geen loting. Als kinderen op tijd worden ingeschreven en we hen kunnen plaatsen, dan worden ze geplaatst op het Alfrink College. Let wel op de sluitingsdatum.

  • Voor tweetalig vwo, tweetalig havo/vwo of de sportklas moet uw zoon of dochter op vrijdag 11 maart 2022 aangemeld zijn.

  • Voor havo/vwo moet uw zoon of dochter op dinsdag 29 maart 2022 aangemeld zijn.

Heeft uw zoon of dochter een extra ondersteuningsbehoefte (vanwege bijvoorbeeld een zwaardere vorm van ADHD)? Dan nodigen we u eerst uit voor een gesprek om helder te krijgen of onze school de nodige ondersteuning goed kan bieden. Daarna beslissen we over aanname.

Advies basisschool

In groep 8 krijgt uw kind een eindadvies van de basisschool. Daarin staat welk soort onderwijs past bij uw zoon of dochter. Het advies staat in het ‘onderwijskundig rapport’. Leerlingen met havo- of vwo-advies komen in aanmerking voor toelating op het Alfrink College. Soms twijfelt de basisschool tussen vmbo en havo. Dan beslissen we altijd in overleg met de basisschool.

Toelating tweetalig vwo of tweetalig havo/vwo

Heeft uw zoon of dochter een vwo-advies, dan kunt u hem of haar inschrijven voor tweetalig vwo (tvwo). Heeft uw zoon of dochter een havo- of havo/vwo-advies, dan kunt u hem of haar inschrijven voor tweetalig havo/vwo. Om toegelaten te worden, maakt uw kind eerst nog twee toetsen. Dit zijn een interesse-/motivatietoets en een taaltoets. Uw zoon of dochter hoeft op dit moment nog niet heel goed te zijn in Engels. Motivatie en aanleg vinden we belangrijker. Slaagt uw kind voor de toetsen? Dan is hij of zij van harte welkom op ons tweetalig vwo of in onze tweetalige havo/vwo klassen.

Vragen? Laat het ons weten!

Heeft u vragen over de inschrijving? Neem gerust contact op.
Voor vragen over (tweetalig)havo/vwo kunt u contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw, mevrouw drs. S.W.C. Dekker dek@alfrink.nl.
Voor vragen over tweetalig vwo kunt u contact opnemen met de afdelingsleider tweetalig vwo, de heer drs. M.A. de Haas has@alfrink.nl.