Eerste schoolweken:

  • Voorlichting 3havo en 4vwo over de MaS op het Alfrink.
  • Startmoment van de maatschappelijke stage.
  • Leerlingen gaan zelf opzoek naar een stageplek.
 
 

Kerstvakantie:

  • Twee weken na de Kerstvakantie heeft elke leerling een stage contract via de mail ontvangen. Het totale aantal geplande uren is 30.
  • In het rooster van leerlingen, die onverhoopt nog geen stage contract hebben, staan in de loop van het jaar speciale uren. In die uren dienen deze leerlingen verplicht aanwezig te zijn.
 
 

Meivakantie:

  • Leerlingen hebben tot en met de meivakantie de tijd om stage te lopen.
  • Na de meivakantie moet het evaluatieformulier ingeleverd worden bij de mentor. Wanneer dit niet lukt moet er zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de stagecoördinatoren.