Veel taken binnen onze school kunnen meetellen voor de maatschappelijke stage. BELANGRIJK: Er zijn veel criteria waaraan moet worden voldaan, om deze taken te mogen doen. Dat loopt niet via de stagecoördinatoren maar via de organiserende docenten. Deze manier van MaS doen is dus vooral bedoeld voor leerlingen die al taken uitvoeren en deze willen laten meetellen als MaS en niet voor leerlingen die op zoek zijn naar een stageplek. Overleg met de docent bij wie een taak wordt uitgevoerd: dat is dan de stagebegeleider.