Nieuws

Alfrink Under The Mask...?!

Alfrink Under The Mask...?!

Op 17 december is er een live event Alfrink Under The Mask via alfrinklive.nl. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Doe mee aan de wedstrijd en schenk minimaal één euro aan het goede doel Make a Wish: IBAN NL 55 INGB 0006 7954 32 ten name van het Alfrink college o.v.v. wish en je leerlingnummer. 
We wachten de persconferentie van vanavond even af om te kijken of en hoe het event doorgang kan vinden. Overige informatie over de aangekondigde schoolsluiting volgt op dinsdag 15 december.