Nieuws

Alfrink wint de Trashbash 2018-2019

Alfrink wint de Trashbash 2018-2019

Alfrink wint de TrashBash 2018-2019!!
De afgelopen maand hebben de leerlingen uit klas 1 van het Alfrink College weer gestreden in de TrashBash, de strijd tegen het zwerfvuil. Samen met de medeleerlingen van het Greenteam en de mentoren zijn zij in gesprek gegaan over het terugdringen van zwerfvuil en hebben zij plannen gemaakt om afval terug te dringen. Deze plannen worden op dit moment uitgewerkt en op 15 mei in de raadszaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan o.a. de wethouder. Maar die eerste prijs is al binnen!