Nieuws

Escape Room

Escape Room

Op 3 oktober jongstleden is in Duitsland dertig jaar Duitse eenheid gevierd. Aanleiding om met de 3 tvwo klassen tijdens de les Duits terug in de tijd te gaan en te kijken hoe het leven in de DDR eruitzag. 
Tijdens een Escape Room lazen de leerlingen in groepjes verschillende teksten over het leven in de DDR en over de vluchtpogingen die mensen ondernomen hebben om aan het systeem te ontkomen. De derdeklassers moesten zich daarbij voorstellen om zelf in Oost-Duitsland te leven, maar te willen vluchten.  
Gelijktijdig moesten de leerlingen aan verschillende opdrachten werken en raadsels oplossen. Met de gevonden hints konden "de DDR-burgers" aan het einde de juiste persoon identificeren die hen als vluchthelper over de grens naar West-Duitsland zou kunnen smokkelen. In elke klas is het aardig wat groepen gelukt om genoeg aanwijzingen te verzamelen en zo een weg naar de "vrijheid" (in dit geval: snoep) te vinden.