Nieuws

Klimaatstaking

Klimaatstaking

Het Alfrink streeft ernaar een duurzame school te zijn. Als school kunnen we daarin zeker ook nog verbeteren, maar dat geldt ook voor Nederland als geheel. Een delegatie van leerlingen reisde vandaag af naar Den Haag om aanwezig te zijn bij de klimaatstaking door scholieren. Op de foto ons Greenteam en een deel van de leerlingenraad. Samen voor een duurzamere en groenere school: daarin kunnen wij bijdragen aan het klimaat.