Nieuws

Leerlingen presenteren hun ideale school

Leerlingen presenteren hun ideale school


Leerlingen uit 3 tvwo die niet aan MUNA meededen waren afgelopen week bezig met een Europa project. Janneke Faber van het Ministerie van Buitenlandse zaken gaf een gastles over de Europese Unie.
Ze zoomde in op het onderwijs en daagde de leerlingen uit om op zoek te gaan naar hun ideale school. Nu legde ze uit zijn er nog veel verschillen tussen scholen en schoolsystemen in Europa.
De EU probeert een aantal zaken wel centraal te regelen: bijvoorbeeld de wederzijdse erkenning van diploma’s in alle lidstaten. Ook kunnen jongeren subsidie krijgen om in het buitenland te studeren.
De leerlingen gingen na de gastles in groepjes een onderzoek doen naar de overeenkomsten en verschillen tussen scholen in de EU lidstaten. Ook interviewden zij de buitenlandse docenten die op het Alfrink aanwezig waren vanwege MUNA. Uiteindelijk presenteerde de groepjes hun beste onderwijssysteem en koos een jury de winnaars. Uiteindelijk wisten Noemi, Anna Lena en Amber te winnen.