Nieuws

Model United Nations Alfrink 9 April

Model United Nations Alfrink 9 April

Op het Alfrink College werd vrijdag 9 april voor de 16e keer een Model United Nations conferentie gehouden. De scholieren brachten de dag door met het bediscussiëren van internationale thema’s die ook in de Verenigde Naties worden besproken en probeerden oplossingen te verzinnen voor de wereldproblematiek. Denk hierbij aan racisme, onderwijsongelijkheid ten tijde van een pandemie, klimaat en cybercrime. De MUNA-Secretary-General Emma van Penningnieuwland citeerde Socrates: “The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.”
Dit soort conferenties wordt normaal gesproken wereldwijd georganiseerd, maar dit jaar is zo goed als alles afgelast in verband met corona. Maar niet MUNA! Een groep enthousiaste leerlingen heeft zich vol overgave ingezet om toch een gedeeltelijk digitale conferentie te organiseren. Dat ging niet zonder slag of stoot; alle maatregelen moeten in acht genomen worden, de conferentie is een aantal keer verplaatst en natuurlijk mag ook het schoolwerk van de leerlingen er niet onder lijden. 
Het resultaat mag er zijn: zo’n hondervijftig leerlingen zijn vandaag on- en offline bezig met MUNA. Meerdere scholen doen volledig corona-proof mee, waarbij ook het internationale karakter van de conferentie toch behouden is met deelnemers uit Engeland. 
Wie kunnen het nou beter over hun eigen toekomst hebben dan de huidige scholieren? Als vandaag iets duidelijk maakt, is het dat de jongere generatie de toekomst met beide handen aangrijpt.