Nieuws

Ons onderwijs gaat door!

Ons onderwijs gaat door!

Tot 1 juni.
Sinds de sluiting van de middelbare scholen vanaf half maart geeft het Alfrink college onderwijs op afstand aan alle leerjaren. Al onze leerlingen hebben een lesrooster met digitale lessen voor bijna al hun vakken, inclusief de vakken lichamelijke opvoeding en beeldende vorming en een mentoruur. De meeste leerlingen krijgen vijf online-lessen per dag. Daarnaast hebben ze een weektaak per vak om de nieuwe stof te verwerken en te oefenen. Om de voortgang te volgen laten docenten sommige verwerkingsopdrachten aan het einde van de week inleveren om feedback te geven. Naast de zogenaamde ‘zend’-lessen, waarin de nieuwe stof wordt uitgelegd, zijn er ook lessen waarin online met elkaar geoefend wordt en waar leerlingen vragen kunnen stellen aan hun docent. En vindt een leerling het dan nog lastig, dan wordt er ook in de middag individueel of in kleine groepjes online hulp geboden.
De mentor houdt zo goed mogelijk contact met zijn mentorgroep: in de online-mentorles, via de mail, even bellen, en via het programma Spark. In Spark maken de leerlingen de oefeningen voor een aantal vakken, maar vullen ook hun wekelijkse evaluatie in van het huidige onderwijs op afstand: zijn ze bij met de stof, hebben ze hulp nodig enz.
Zijn dan alle leerlingen thuis? Nee, een kleine groep leerlingen werkt op school om verschillende redenen, maar hard gewerkt wordt er zeker! We zijn sowieso trots op onze leerlingen. Wat passen ze zich goed aan aan deze situatie: thuis aan het werk in je kamertje, online-lessen volgen, je weektaken ordenen en maar doorgaan en gemotiveerd blijven. Deze weken nemen we ook online-toetsen af, veelal in het toetsprogramma Quayn. Onze leerlingen wennen bijna nog sneller dan onze docenten aan al deze digitale mogelijkheden.

Na 1 juni
Vanaf 1 juni mogen de middelbare scholen weer open voor hun leerlingen. We willen al onze leerlingen weer op school zien, maar we zullen qua begeleiding de voorrang geven aan onze 4 havo en 5 (t) vwo leerlingen die in het voorexamenjaar zitten. We zijn druk bezig met het opzetten van zogenaamd hybride onderwijs. We zullen een rooster maken van online-lessen in combinatie met lessen op school. De online-lessen blijven de ‘zend’-lessen; de lessen op school zijn voor begeleiding en het oefenen van de stof. Daarbij vinden we het sociale stuk dat leerlingen ons en elkaar weer kunnen zien ook heel belangrijk. Leerlingen missen het contact onderling en met ons het meest geven ze aan. Daar maken we dus ook ruimte voor.
Het onderwijs op school moet 1.5 meter onderwijs zijn. Dat betekent dat we per keer maximaal 400 leerlingen in het gebouw kunnen begeleiden. We delen de klassen op in drieën, zodat er maximaal 9 leerlingen in een lokaal begeleid worden door docenten opdat het voor iedereen veilig is. Ook gaan we werken met meerdere ingangen en looproutes. En natuurlijk hanteren we de hygiëne regels van het RIVM.
Om het aantal bewegingen in de school te beperken zullen de leerlingen drie uur achter elkaar in het lokaal blijven zitten en zullen de docenten zich verplaatsten van lokaal naar lokaal. We roosteren in principe zo veel mogelijk vakken in, inclusief het mentoruur. Ook gaan we weer samen sporten, maar op de sportvelden buiten.
Meer informatie en meer details volgen op dinsdag 26 mei.