Nieuws

Presentatie profielwerkstukken

Presentatie profielwerkstukken

Vorige en deze week hebben de leerlingen van 5 havo en 6 (t) vwo hun profielwerkstukken gepresenteerd aan hun begeleiders, medeleerlingen en ouders. De presentatie is de bekroning op weken onderzoek doen en conclusies trekken. Er zijn onder andere onderzoeken gedaan op het gebied van de taal, economie en exacte wetenschappen. Wat denkt u van een onderzoek naar zelfrijdende auto's, of over hoe je kan overleven op Mars. Ook hebben leerlingen het effect van onze RTTI toetsen onderzocht en de invloed van tweetalig opvoeden op taalverwerving.
Ook zijn er leerlingen die onderzoek hebben gedaan voor de organisatie Worldschool. Zij hebben geprobeerd oplossingen te bedenken voor echte problemen in  ontwikkelingslanden. Zij presenteren hun uitkomsten van hun onderzoek op 4 maart nog een keer op het landelijke Worldschool Event.
We hebben weer genoten van de diversiteit aan onderwerpen en het niveau van de presentaties.