Nieuws

Schoolexamens en toetsweek

Schoolexamens en toetsweek

Na een heerlijke vakantie hebben de de leerlingen een week de tijd gehad om zich voor te bereiden op de toetsweek en de schoolexamens. 
De onderbouw is met de mentor aan de slag gegaan met het maken van een planning. Oudere leerlingen doen dat natuurlijk al vaak zelfstandiger. 
Wij wensen iedereen die toetsen maakt, met name de examenkandidaten, veel succes. En natuurlijk ook veel plezier bij het nakijken voor de docenten.