Nieuws

Themaviering Reconnect

Themaviering Reconnect


Reconnect was het onderwerp van de themaviering op 15 en 16 november jongstleden. Na twee jaar hadden we weer de mogelijkheid om alle klassen in de aula te ontvangen bij een van onze themavieringen.
Opnieuw in contact treden met elkaar. Elkaar weer echt ontmoeten en bewust zijn van de kracht van samenwerken. Dit past volledig in de tijd waarin we nu met elkaar (digitaal) samen leven.