Nieuws

Zonnepanelen

Zonnepanelen

In de afgelopen weken zijn er zonnepanelen geplaatst! Het Greenteam is een groep van enthousiaste leerlingen en medewerkers op het Alfrink College die zich inzet voor duurzaamheid, groen en een positieve klimaatverandering. Het Greenteam zet zich hiertoe op verschillende manieren in, van projecten waarbij afvalinzameling centraal staat, het opzetten van een Zoetermeer brede conferentie over duurzaamheid tot het organiseren van een twee hands kledingbeurs. Op de foto is een deel van het Greenteam van het Alfrink College te zien dat erg trots is op de bijna 1000 zonnepanelen die in de afgelopen weken op het Alfrink geïnstalleerd zijn. Zo zetten het Alfrink en het Greenteam weer een stap in de goede richting.