Het Alfrink College heeft klankbordgroepen voor ouders en leerlingen. Ouders geven daarin feedback op ons onderwijs. Daar zijn we blij mee, want met elkaar maken we ons onderwijs nog beter.

 

Beter onderwijs door frisse blik ouders en leerlingen

We bespreken niet alleen ons huidige onderwijs, maar ook onze toekomstplannen met de ouders en de leerlingen. Zij kijken hier met een frisse blik naar. Hun reactie helpt ons om plannen aan te scherpen. Zo werken we samen aan het best mogelijke onderwijs.
 

Overleg met ouders en leerlingen: klankbord en MR

De klankbordgroep van ouders komt drie keer per jaar bij elkaar. Dit gebeurt in de avond. Met de leerlingen overleggen we meestal vier keer per jaar. Vaak spreken we elkaar na schooltijd, soms onder schooltijd. Dat gaat natuurlijk in goed overleg met de docenten die de leerlingen op dat moment lesgeven.
Op het Alfrink hebben we ook een MedezeggenschapsRaad (MR) waarin personeelsleden, leerlingen en ouders zitting hebben.