Alfrink college

Ouders

Afwezigheid en verlof

Verlof

Voor korte afwezigheid in verband met een bezoek aan de dokter of tandarts kunt u het afwezigheidsformulier hieronder invullen. Ziekmeldingen kunt u alleen doen via Magister.
Wij verzoeken u om geen afspraken te maken tijdens toetsmomenten. U kunt het aanvraagformulier bijzonder verlof ook hieronder vinden. 
Wij vragen u afspraken minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Heeft uw kind een spoedafspraak dan kunt u bellen naar school (079-3306666). 

 • Afwezigheid doorgeven
  *Dit formulier kan niet worden gebruikt voor het aanvragen van bijzonder verlof.
  Wilt u het mailadres invullen dat ook geregistreerd staat in Magister? Op dit mailadres ontvangt u een bevestiging van de verlofaanvraag.
  Anti-spam
  Typ bovenstaande code over.
 • Bijzonder verlof

  De vakanties worden elk jaar in overleg met de gemeente Zoetermeer vastgesteld en gepubliceerd op onze website. Buiten die vakanties is bijzonder verlof alleen mogelijk als de afdelingsleider daar toestemming voor geeft. Hiervoor dient u minimaal acht weken van tevoren een ingevuld en uitgeprint formulier in te dienen bij de afdelingsleider. 

  Als uw kind zonder toestemming afwezig is, geven wij dit door aan de leerplichtambtenaar. Wilt u meer weten over bijzonder verlof, dan kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.