Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Het Alfrink College wil tieners het beste onderwijs bieden en een fijne omgeving. Als ouder kent u uw zoon of dochter het beste. Daarom zetten we ons in voor goede communicatie tussen ouders en school.
 

Zit uw kind in groep 7 of 8 en overweegt u om uw kind aan te melden? Lees hier verder     

Informatieavonden

We starten het schooljaar goed met informatieavonden voor alle ouders. Later in het schooljaar zijn er verschillende voorlichtingsavonden. Tijdens deze avonden zoomen we in op een specifiek thema. Bijvoorbeeld over de overgang naar havo óf vwo na het tweede jaar (de determinatie), of over het kiezen van een profiel (derde klas havo en vierde klas vwo). 

Thema-avonden voor ouders  

De oudervereniging organiseert regelmatig thema-avonden voor ouders. Dan wordt ingegaan op onderwerpen die raken aan de ontwikkeling van tieners. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele vorming van tieners, de ontwikkeling van het puberbrein, controleren of coachen.

De mentor

Op school is de mentor van uw kind de belangrijkste contactpersoon. Hij of zij zal u ook regelmatig informatie geven vanuit de school. 

Houd ons op de hoogte
Heeft uw zoon of dochter iets meegemaakt dat veel indruk maakte? Of is er iets anders met uw kind? We vinden het fijn als u de mentor actief op de hoogte brengt. Hoe beter we weten wat er speelt, hoe beter we goed onderwijs kunnen bieden. De mentor en het team zetten zich hiervoor in.

Gesprek met de mentor
Wilt u een gesprek met de mentor van uw kind? Neem gerust contact op. In de portal (het besloten deel van deze website) vindt u de lijst met contactgegevens van de verschillende mentoren.
 

Contact met school  

Leerlingmentor en tutor
Een leerlingmentor is een leerling uit de vierde klas. Elke eerste klas heeft een eigen leerlingmentor, die de mentor helpt. De leerlingmentor (ook wel plu-leerling genoemd) kan leerlingen tips geven en vragen beantwoorden over de school. Een tutor kan jongere leerlingen helpen met vragen over huiswerk. Vierdejaars kunnen niet zomaar leerlingmentor of tutor worden. We selecteren zorgvuldig. Ook volgen de vierdejaars die leerlingmentor of tutor willen worden eerst een speciale cursus.