Alfrink college

Onze school

Onze organisatie

Op school heb je het meest te maken met je mentor en de andere docenten. Zó ziet de complete organisatie eruit.

Rector

De leiding van de school ligt bij de rector. De rector is tegelijk ook bestuurder van de Kardinaal Alfrink Stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de school.

Personeel

Onze conciërges zorgen voor een mooie, veilige school. Onderwijs- en lesassistenten helpen in de lessen. Roostermakers laten de lessen op elkaar aansluiten. En zo zijn er nog meer helpers achter de schermen, zoals afdelingsassistenten en de schooladministratie. Jaarcoördinatoren en afdelingsleiders zorgen dat alles goed georganiseerd is. Zo kunnen de docenten zich concentreren op het onderwijs. Want ons doel is dat jij zo goed mogelijk kunt leren.

Dagelijkse leiding

De school wordt in de dagelijkse praktijk geleid door het managementteam (MT). In dit team zitten drie leden van de kerndirectie, vijf afdelingsleiders.

Goed bestuur

Goed onderwijs vraagt om een organisatie, waar docenten en het managementteam goed met elkaar samenwerken. De rector zorgt voor ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Dat doet een rector niet alleen. De rector werkt samen met de Raad van Toezicht, de andere leden van de kerndirectie, de afdelingsleiders, de toezichthouder kwaliteitszorg, de docenten en de medezeggenschapsraad. Lees meer in de documenten onder 'Goed bestuur' op de pagina 'Documenten'.

Kerndirectie

dhr. drs. P.M. de Vries, MEL: rector-bestuurder
mw. drs S.W.C. Dekker: conrector onderwijszaken
dhr. W.J. Grootveld: conrector financiën en organisatie, plaatsvervangend rector

Afdelingsleiders

dhr. J.P. Hendricks, MSc: onderbouw havo/vwo
dhr. J.L. van Es, MA: onderbouw tto
dhr. drs. S.F. Koelewijn: bovenbouw havo
mw. M.N.P. Devilee: bovenbouw vwo
dhr. drs. M.A. de Haas: bovenbouw tto